• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Audyt – przywilej, konieczność czy może przymus?
Ostateczna wartość firmy uzależniona jest od dużej ilości czynników i zmienia się w czasie. To, ile będzie warta dana firma ma ogromne znaczenie w sytuacji jej likwidacji, sprzedaży lub w chwili zmiany jej formy organizacyjno-prawnej. Każda taka okoliczność będzie potrzebować wykonania wyceny z innych powodów, jednak zawsze powinna to być urealniona wartość wszystkiego co dotyczy danej jednostki. Likwidacja i sprzedaż są okolicznościami, które kojarzą się raczej z niechcianymi wydarzeniami. Wykonanie przekształcenia określonej formy prawnej w drugą także wymagać będzie dokładnego ustalenia wartości składników wchodzących na majątek. We wszystkich opisanych przypadkach niezbędna staje się dokładna wycena firm, która wskaże jednoznacznie bieżącą wartość firmy dla konkretnych celów. Wiele elementów daje się precyzyjnie i szybko ustalić w oparciu o rynkowe ceny odpowiedników. Inne wymagają przeliczenia wartości z uwzględnieniem spadku wartości wskutek zużycia albo – przeciwnie, powiększenie wartości, przykładowo po rozbudowie czy wykonanej modernizacji. Ale w zakres firmowego majątku wchodzi także wiele elementów sprawiających trudność przy wycenie. Szczególnie to dotyczy wartości niematerialnych i prawnych, które stanowią niejednokrotnie dużą część majątku przedsiębiorstwa. Przeważnie się tu spotyka autorskie prawa, koncesje, patenty czy wzory użytkowe. Tutaj kwestia wyceny już tak nie będzie oczywista. Aby trafnie oszacować składniki niematerialne majątku, potrzebna jest profesjonalna wycena firm wykonana przez doświadczonych audytorów.

+Artykuł Sponsorowany+

Comments are closed.